تغذیه مصنوعی آبخوان های زیرزمینی

توضیح در مورد تغذیه نمودن آبخوانها و انواع روش های تغذیه مصنوعی

قنات

قنات چگونه بوجود آمد ؟

به دنبال رگه های حیات

شاید اولین گام مردمان زحمتکش قدیمی ، فقط جستجو برای یافتن آب در زیر زمین بود ، و وقتی مقنی ها در اعماق چاه بدنبال رگه های آب حرکت کردند اولین قدم را در راه ابداع قنات برداشتند .

آنها آنقدر بدنبال رگه آب در چاه حفاری کردند و پیش رفتند ، تا دیگر هم نفس کشدن مشکل شد و هم تخلیه مواد حفاری سخت تر گردید . در این نقطه بود که یک چاه رو به بالا حفاری کردند و خود را به روی زمین رساندند .

هم راه تنفس باز شد و هم راه آسانی برای تخلیه مواد و آوار های کنده شده .

بله اینگونه قنوات ابداع شدند و سالیان درازی به بشر خدمت کردند .

+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۸۴ساعت 11:9  توسط محمد کمیجانی(جاویدراد)  |